Zaproś MÓWika!
 
BEZPŁATNE PREZENTACJE MÓWika
ORAZ MÓWikowych POMOCY DYDAKTYCZNYCH
 
   
 
Jeśli chciałabyś zorganizować prezentację w swojej placówce napisz na adres: 
 
 
 
 
Program prezentacji:
 
Oprogramowanie MÓWik - prezentacja podstawowych funkcji oraz możliwość przetestowania
 
Oprogramowanie MÓWik PRINT - prezentacja funkcjonalności
 
Pomoce dydaktyczne - prezentacja i omówienie zastosowania
 
 
 
 
Prezentacje ONLINE
Istnieje możliwość zorganizowania prezentacji w formie online.
Minimalna liczba uczestników takiego spotkania to 20 osób.