Nasza firma - DICO S.C. - podpisała dokument Partnerstwo na rzecz dostępności.

Sygnatariusze dokumentu kierują się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.
 
Listę sygnatariuszy oraz więcej informacji znajdziecie tutaj >>>>
 
Partnerstwo na rzecz dostępności deklaracja >>>>