DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Weszła w życie ustawa a dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kręgosłup Programu Dostępność Plus.


Link do Ustawy >>>

Celem niniejszej ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania osób starszych, osób z niepełnosprawnością lub mających obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Zapewnienie dostępności jest możliwe dzięki uniwersalnemu projektowaniu nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania programu Dostępność Plus obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych przede wszystkim dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności komunikacyjnej i informacyjnej.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Podmiot dostępny - to taki, który umożliwia komunikowanie się osobie z niepełnosprawnością z jego pracownikami - w dogodnej formie, która pomaga w zrozumieniu informacji, o którą poprosi.

Co to oznacza w praktyce?
Podmiot publiczny powinien zapewnić np. możliwość obsługi przez pocztę elektroniczną, fax, sms, mms, komunikator internetowy lub inną formę komunikowania się, np. komunikację alternatywną AAC.

Więcej informacji o ustawie >>>

Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Gdy widzisz, że dany podmiot nie zapewnia rozwiązań wymaganych prawem, możesz poinformować ten podmiot o braku dostępności.

Więcej informacji o braku dostępności >>>

 

Wniosek o zapewnienie dostępności:

Wniosek, otwórz tutaj >>>

Przykładowe rozwiązanie z zakresu zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej w szpitalu w Bielsku: ZOBACZ >>>

Zestaw MÓWik (wyrób medyczny) z tabletem spełnia wymagania programu Dostępność Plus w zakresie dostępności dla osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się mową.

O PROGRAMIE >>>