Menu
PYTANIAINFORMACJE
ZOSTAW NR TELEFONU - ODDZWONIMY
POLECANE
STRONY
Facebook Mówik
Youtube Mówik
Android Market Mówik
Pestka
Silento
Unique Center
Seventh Sea
Arante
Arante
Tu znajdziesz MÓWika
Facebook
Opis tablic
2015-01-14 10:25:14

Program MÓWik dostępny jest w kilku podstawowych wersjach tablic. Tablice są ze sobą połączone, co umożliwia budowanie dłuższych wypowiedzi, nie tylko wypowiadanie się jednym słowem. Ponieważ język polski jest językiem fleksyjnym, a nie pozycyjnym, stworzenie tablic, które umożliwią budowanie poprawnych gramatycznie wypowiedzi, nie jest sprawą prostą. Nie wystarczy umieścić w tablicach słownictwa podzielonego na kategorie gramatyczne i tematyczne, gdyż taki układ nie jest przydatny z punktu widzenia pragmatycznego. Słownictwo jest zatem połączone ze sobą tematycznie. Na przykład tablica „Jedzenie” zawiera zarówno jedzenie do wyboru (rzeczowniki), ale też związane z tym czynności (czasowniki), całe zwroty (proszę, chcę jeszcze), pytania (co będzie na obiad?, słownictwo opisujące np. smaki, komentujące (przymiotniki, przysłówki). Układ taki nie wymaga od użytkownika znajomości gramatyki, wystarczy, że wybierze on sobie (lub ktoś mu w tym pomoże) odpowiedni temat do rozmowy. Dalej symbole są ze sobą odpowiednio połączone, tak, by wypowiedź mogła być jak najbardziej poprawna gramatycznie.
Systemy językowe tablic podzielono na trzy rodzaje, ze względu na potrzeby i możliwości językowe osoby, która będzie ich używać.
Tablice są jedynie propozycją, szkieletem systemu językowego, można je dowolnie rozbudowywać, korzystając z istniejących w nich wzorców, można dodawać swoje symbole, zdjęcia, a w wersji MÓWik Pro również wymieniać już te istniejące.
Jeśli nie jesteś pewien, które tablice będą odpowiednie dla Twojego dziecka/pacjenta/członka rodziny, skonsultuj się z jego/jej logopedą lub skontaktuj się z Zespołem MÓWika. Skorzystaj również z zamieszczonych poniżej opisów.

 

Dziecko 1
Używa swojej pomocy do porozumiewania głównie w  funkcji regulacyjnej – do komunikowania swoich wyborów, wyrażania potrzeb, sygnalizowania chęci kontynuowania jakiejś czynności lub jej zakończenia. Słownictwo dotyczy tego, co dziecko lubi ze swojego otoczenia (jedzenie, zabawki, osoby) i zapewnia mu realizację jego potrzeb. Tablice zawierają typowe dla dzieci na tym poziomie rozwoju języka tematy (rodzina, zabawy, jedzenie, czynności dnia codziennego). Dziecko nie musi umieć budować zdań;  tablice są ułożone w ten sposób, że zadaniem dziecka jest  jedynie dokonanie wyboru spośród symboli, natomiast program wypowiada poprawnie gramatyczne wypowiedzi.
Układ tablic dynamicznych pozwala na wypowiadanie się prostymi, poprawnymi zdaniami również tym dzieciom, które nie potrafią samodzielnie budować wypowiedzi.
Aby być pewnym, czy dziecko będzie mogło korzystać z tych tablic, sprawdź, czy:
- potrafi wskazać co chce spośród co najmniej dwóch przedmiotów danych mu do wyboru (zabawek, jedzenia itp.),
- wie, czego chce, pokazuje to, prowadzi dorosłego, ciągnie za rękę, przynosi coś (np. pilot, kiedy chce oglądać telewizję), denerwuje się, kiedy nie jest rozumiane,
- rozpoznaje siebie, członków rodziny i inne bliskie osoby na zdjęciach.
Tablice służą do rozmowy na temat aktualnie dziejących się aktywności w szkole/przedszkolu/domu.


Dziecko 2
Zawiera tablice dynamiczne realizujące funkcje językowe jak w tablicach Dziecko 1, a ponadto umożliwiają: budowanie bardziej złożonych wypowiedzi, komentowanie, opisywanie przedmiotów i osób, rozmawianie nie tylko na temat aktualnie dziejących się aktywności, ale także o tym, co działo się w przeszłości i będzie się działo w przyszłości, o sytuacjach oderwanych od aktualnego kontekstu, tworzenie prostych opowiadań. Słownictwo dotyczy aktywności dziejących się w dalszym otoczeniu dziecka, nie tylko w domu i szkole. Pozwala na wypowiadanie się na tematy związane z nauką szkolną, dzielenie się swoją wiedzą. Użytkownik może wyrazić swoje zdanie (lubię/nie lubię, podoba mi się/nie podoba mi się), używać zwrotów grzecznościowych, zadawać pytania, uczestniczyć w dialogu. Tablice Dziecko 2 będą użyteczne dla dziecka, które chce wyrazić swoje zdanie, próbuje opowiadać o tym, co się działo, potrafi sygnalizować tak i nie. Dziecko nie musi umieć budować prawidłowych zdań. Dzięki tablicom dynamicznym będzie mogło wypowiadać się gramatycznie, jednocześnie ucząc się poprawnej kolejności wyrazów w zdaniu.


Dorosły
Tablice z symbolami oznaczającymi słownictwo osoby dorosłej umożliwiają tworzenie gramatycznie poprawnych zdań na tematy dotyczące życia codziennego, wyrażanie próśb, komentarzy, zadawanie pytań, słownictwo związane z pojęciami czasu, budowanie wypowiedzi w czasie przeszłym, przyszłym i teraźniejszym. Poza komunikatami umożliwiającymi porozumiewanie się z najbliższymi, zawierają tablice pozwalające na zrobienie zakupów, rozmowę z lekarzem, rehabilitantem itp.

Wszystkie rodzaje tablic są zarówno w rodzaju męskim, jak i żeńskim (jestem głodny/jestem głodna, byłem/byłam). Zatem prócz głosu, płeć użytkownika podkreślana jest też przez formy językowe.
Tablice dotyczące wyboru lub ulubionych tematów zawierają jedynie zasygnalizowane słownictwo w odpowiedniej formie gramatycznej, tak, aby można je było uzupełnić o symbole mające największe znaczenie dla użytkownika. Na przykład symbol „Proszę kanapkę” prowadzi do tablicy z kilkoma przykładowymi symbolami: „z serem”, „z szynką”, natomiast pozostałe składniki, ulubione przez użytkownika, mogą zostać dopiero dodane. Zapobiega to przeładowaniu tablic zbyt dużą ilością niepotrzebnych obrazków, przez co stają się one nieczytelne i trudne w użyciu.

Program MÓWik
2015-01-14 10:12:50

MÓWik jest jedynym w pełni polskim programem przeznaczonym dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić. Jest przeznaczony na smartfony i tablety z ekranami dotykowymi i systemem Android. Urządzenia te stają się coraz tańsze i coraz bardziej dostępne na naszym rynku. Wyposażone w aplikację MÓWik, stają się protezą mowy – narzędziem do porozumiewania się dla osób niemówiących. Zasada działania jest bardzo prosta: użytkownik wskazuje symbole oznaczające to, co chce powiedzieć, a następnie urządzenie wypowiada głośno wskazane słowa.
MÓWik przeznaczony jest dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić, lub mówią na tyle niewyraźnie, że są słabo, bądź wcale nie rozumiane przez rozmówców. Problem ten dotyczy zwłaszcza osób dorosłych z afazją – po wylewach, wypadkach, guzach mózgu, dzieci i młodzieży z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa oraz innymi schorzeniami i niepełnosprawnościami utrudniającymi sprawne porozumiewania się z otoczeniem.
Osoba, która nie może mówić, zawsze funkcjonuje poniżej swoich możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych. Jest traktowana jak ktoś, kto nie tylko nie mówi, ale też nie rozumie, nie ma własnego zdania, nie ma potrzeby komentowania, rozmawiania, zadawania pytań, nie ma własnego zdania. Taka sytuacja prowadzi do frustracji, zamknięcia się w sobie, niechęci do nauki, terapii, kontaktów z innymi, w niektórych przypadkach do depresji, zwłaszcza, jeśli utrata mowy nastąpiła w wieku dorosłym.


Zaczynając prace nad programem do komunikacji głosowej dla osób niemówiących, postawiliśmy sobie przede wszystkim dwa cele: dostępność i funkcjonalność.

Dostępność:
Technologia komputerowa poczyniła w ostatnich kilkunastu miesiącach ogromne postępy. Urządzenia z ekranami dotykowymi są coraz doskonalsze i coraz tańsze. Również osoby niepełnosprawne mogą korzystać z tego dobrodziejstwa. Smartfony i tablety są już w cenach od kilkuset złotych. Dla porównania, dostępne dotąd specjalistyczne, oparte na technologii komputerowej, urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej kosztują w granicach kilkunastu – kilkudziesięciu tysięcy złotych. Te tańsze mają z kolei ograniczenia, jeśli chodzi o pojemność zapisu informacji – wymagają nagrywania głosu oraz wymiany tablic papierowych, co jest czasochłonne i pracochłonne oraz uzależnia użytkownika od stałej pomocy innej osoby. Dostępność tych urządzeń jest ograniczona również przez to, że większość z nich nie posiada gotowych tablic do komunikacji w języku polskim. Zatem terapeuta, rodzic, asystent osoby niemówiącej, musi urządzenie dopiero „zaprogramować”, co jest czasochłonne oraz wymaga wiedzy umiejętności i wiedzy o języku, która nie jest łatwo dostępna. MÓWik korzysta z wiedzy osób pracujących z osobami niemówiącymi od kilkunastu lat. To one wykonały tę pracę, by MÓWik był dostępny cenowo oraz gotowy do użycia zaraz po zainstalowaniu. MÓWik łączy możliwości drogich i zaawansowanych technologiczne urządzeń do komunikacji oraz niską cenę prostych, tanich komunikatorów.
Kupując MÓWik -a, można zamówić go z wybranym z naszej oferty urządzeniem (tabletem, smartfonem) – wówczas otrzymujecie Państwo gotowe narzędzie do komunikacji – protezę mowy. Można również kupić sam program i zainstalować go we własnym, już posiadanym urządzeniu.
MÓWik w chwili obecnej działa w systemie operacyjnym Android, wersja 4.0 lub wyższa. Jest to system operacyjny dla urządzeń mobilnych popularny w Polsce. Już wkrótce będą dostępne wersje MÓWik-a na inne systemy operacyjne. Najwcześniej ukaże się w wersji na Windows PC (dodatkowo będzie umożliwiał drukowanie tablic i symboli).
Android działa na otwartej licencji, zatem jego wersje w poszczególnych urządzeniach mogą się częściowo różnić. MÓWik został przetestowany na urządrzeniach:  HTC, Samsung, DELL, Acer, LG, Sony, Asus, Toshiba. Cały czas trwają testy na urządzeniach innych firm. O wynikach testów będziemy na bieżąco informować na naszych stronach oraz poprzez newsletter.

Funkcjonalność
Na tę cechę MÓWik-a składa się kilka jego możliwości:
Program już od pierwszego uruchomienia jest gotowy do użycia przez osobę niepełnosprawną. Nie ma potrzeby tworzenia tablic, gdyż one już tam są. Użytkownik musi jedynie nauczyć się korzystać z nich i „poruszać się” między nimi. Szybkość opanowania całego systemu zależy od jego możliwości intelektualnych i komunikacyjnych, a także od otoczenia wspierającego jego wysiłki i zachęcającego do komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych. Początkowo można ułatwić dostęp do symboli poprzez wybranie mu tablicy z słownictwem dotyczącym aktualnego tematu rozmowy.
Tablice mogą być rozbudowywane oraz dostosowywane do potrzeb użytkownika.
Można dodawać własne symbole, obrazki i zdjęcia. Jeśli osoba niepełnosprawna korzysta już z jakiegoś systemu symboli (Makaton, PCS, Piktogramy PIC, symbole Blissa i inne), można je bardzo łatwo wstawić w gotowe plansze zamiast symboli Mówika.
Klawiatura wirtualna umożliwia osobom potrafiącym pisać choćby w ograniczonym stopniu, pisanie w polu dialogu, dzięki czemu informacja może zostać wypowiedziana na głos. Predykcja słów przyśpiesza i ułatwia wpisywanie słów i zdań.
MÓWik mówi dwoma głosami do wyboru: męskim (Jacek) i żeńskim (Maja). Są to głosy syntezy mowy Ivona – najlepszej polskiej syntezy mowy. Dzięki temu kobieta lub mężczyzna mogą korzystać z programu zgodnie ze swoją płcią. Już wkrótce MÓWik będzie mówił również głosem dziecięcym. Wyboru głosu należy dokonać przy zamawianiu programu.

Oddajemy w Wasze ręce MÓWik-a z przekonaniem, że spełnia on warunki dostępności i funkcjonalności w wysokim stopniu. Nadal nad nimi pracujemy. Do tego potrzebna jest nam Wasza pomoc – prosimy o Wasze opinie i uwagi. Postaramy się je wprowadzić w kolejnych wersjach MÓWik-a, tak, aby był on coraz bardziej dostępny, coraz bardziej funkcjonalny oraz przyjazny dzieciom i dorosłym z problemami w komunikacji werbalnej.


Wymagania systemowe/sprzętowe

  1. Urządzenie z systemem operacyjnym Android 4.0 lub nowszym
  2. Wyświetlacz minimum 3,5”
  3. Procesor minimum 1 GHz
MÓWIK
Strona korzysta z cookies w celu gromadzenia informacji
Copyright Dico S.C. 2011